Wskażemy najlepszą z dróg

KST

Górnictwo, ochrona środowiska

Górnictwo, ochrona środowiska
  • Prawo geologiczne i górnicze
  • Ochrona środowiska
  • Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów
powrót

Prawo geologiczne i górnicze

Od ponad 15 lat świadczymy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców górniczych i geologicznych. Nabyte przez ten okres doświadczenie pozwoliło nam doskonale poznać i zrozumieć problematykę tej branży. Na rzecz naszych Klientów sporządzamy w szczególności opinie w zakresie dotyczącym prawa geologicznego i górniczego, odpadów wydobywczych oraz wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej. Reprezentujemy przedsiębiorców górniczych przed sądami oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących szkód górniczych, a także we wszelkich sprawach administracyjnych związanych z działalnością kopalni, w szczególności w sprawach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności geologicznej i górniczej (uzyskania lub zmiany koncesji) oraz jej zakończeniem (uznanie rekultywacji za zakończoną).

 

Ochrona środowiska

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie ochrony środowiska w szczególności w postępowaniach dotyczących ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Przygotowujemy opinie z zakresu prawa ochrony środowiska, w tym zwłaszcza odpowiedzialności za szkody w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, a także z zakresu ochrony przyrody. W tych sprawach również reprezentujemy podmioty korzystające ze środowiska w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Na etapie procesu inwestycyjnego pomagamy w ustaleniu ograniczeń działalności inwestycyjnej naszych klientów wynikających z przepisów ochrony środowiska (planowanie przestrzenne, obszary chronione, w tym obszary Natura 2000) oraz doradzamy w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska. 

 

Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami oraz ochroną gruntów rolnych i leśnych. Reprezentujemy Klientów we wszystkich instancjach w tym przed sądami administracyjnym  w postępowaniach dotyczących w szczególności podziału nieruchomości, wypowiedzenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zmiany celu użytkowania, ustalenia renty planistycznej a także postępowaniach związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej.