Wskażemy najlepszą z dróg

KST

Procesy sądowe

Procesy sądowe
  • Prawo cywilne
  • Prawo administracyjne
powrót

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i administracyjnego. Kancelaria z powodzeniem reprezentowała Klientów w sprawach odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych, czy też z tytułu niewykonania umów, w sprawach o zadośćuczynienie, o nienależne świadczenie, w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (służebności, roszczenia windykacyjne). 

 

Prawo administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed Sądem Najwyższym w sprawach skarg kasacyjnych od orzeczeń sądów drugiej instancji oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych. Prowadzimy także windykację należności Klientów w postępowaniu sądowym. Reprezentujemy także naszych Klientów  Naczelnym Sądem Administracyjnym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w sprawach z zakresu  ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.