Wskażemy najlepszą z dróg

KST
13
Oct 2023
powrót

Jaką odpowiedzialność za wady ponosi deweloper?

Analiza tego tematu autorstwa dr Agnieszki Grabowskiej-Toś i Piotra Jarzyńskiego - ekspertów z Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej - ukazała się w Dzienniku Gazeta Prawna.

Przeczytają Państwo między innymi o różnicy pomiędzy odpowiedzialnością dewelopera za wady na podstawie przepisów o nienależytym wykonaniu umowy i na podstawie przepisów o rękojmi, kiedy i na kim spoczywa ciężar dowodu. A także, w jakich przypadkach deweloper zawierając umowę z klientem dotyczącą lokalu mieszkalnego będzie odpowiadał z tytułu rękojmi za wady.

Zapraszamy do lektury:
link do artykułu

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.