Wskażemy najlepszą z dróg

KST
14
Oct 2022
powrót

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

W ubiegłym tygodniu, w prowadzonej przez nas sprawie przeciwko Skarbowi Państwa, Sąd Okręgowy w Krakowie obniżył wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste prawie o 40%. To kolejna tego typu sprawa zakończona pozytywnie dla naszego Klienta.
Zbliża się koniec roku i wielu użytkowników wieczystych nieruchomości otrzyma wkrótce aktualizację wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Przypominamy, że organ jest zobowiązany złożyć wypowiedzenie dotychczasowej opłaty do 31 grudnia roku poprzedzającego. Niekiedy jest to podwyżka o kilkaset procent. Warto szukać argumentów i kwestionować wysokość nowej opłaty.
W przypadku naszego Klienta skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przyniosło oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie.
Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i zastanawiasz się, czy warto ją kwestionować, skontaktuj się z naszymi prawnikami.

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.