Wskażemy najlepszą z dróg

KST
30
Nov 2023
powrót

Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Nowe przepisy

Do prenumeratorów Dziennika Rzeczpospolita trafiła książka pt. "Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Nowe przepisy", której współautorką jest dr Agnieszka Grabowska-Toś.

Książka zawiera 14 rozdziałów fachowej i eksperckiej wiedzy. To praktyczna analiza najważniejszych zmian i założeń reformy planowania przestrzennego:

1. Nowe definicje w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. Partycypacja społeczna
3. Plan ogólny
4. Strategia rozwoju gminy i strategia rozwoju ponadlokalnego
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6. Uproszczona procedura planistyczna
7. Inwestycje OZE a reforma planowania przestrzennego
8. Zintegrowany plan inwestycyjny
9. Odszkodowanie i opłata planistyczna
10. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
11. Decyzja o warunkach zabudowy
12. Decyzja o zakazie zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
13. Rejestr Urbanistyczny
14. Zmiany w innych, wybranych ustawach

Obowiązująca od 24 września 2023 r. (w części) nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niewątpliwie wpłynie nie tylko na politykę przestrzenną samorządów, ale także na możliwości realizacji konkretnych inwestycji przez osoby fizyczne i przedsiębiorców.

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.