Wskażemy najlepszą z dróg

KST
12
Feb 2021
powrót

Terminy sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia oraz przekazania sprawozdań finansowych spółek

Zbliżają się terminy sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia oraz przekazania sprawozdań finansowych spółek.

1) termin do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do dnia 31 marca 2021 roku;

2) termin do sporządzenia sprawozdania z działalności - nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 marca 2021 roku;

3) termin do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządza się w formie elektronicznej, zgodnie ze strukturą i formatem szczegółowo określonym przez Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego podpisem elektronicznym albo przez ePUAP.

Natomiast sprawozdanie z działalności za 2020 rok sporządza i podpisuje kierownik jednostki w formie elektronicznej, opatrując go podpisem elektronicznym albo przez ePUAP.

W sytuacji, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności podpisują wszyscy członkowie tego organu.

Zatwierdzone sprawdzanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz o podziale zysku bądź pokryciu straty należy przesłać do KRS w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Ta strona nie zbiera i nie korzysta z plików cookies.